Dr Steen Jaedig
Sundskajen 6, 5:e vån
216 43 Limhamn
Invärtes sjukdomar och geriatrik